Lijst der kunstvoorwerpen

Deze lijst werd als bijlage verzonden bij een brief van het Muntcollege aan de Minister van Financiën op 20 april 1894 als toelichting op de aanbeveling hem voor verdere studie uit te zenden naar Parijs.

 • I. Drie medaillons in gips, voorstellende
  a) eene allegorie op het overlijden van Z.M. Willem III
  b) het portret van J.P.M. Menger
  c) een krans
 • II. Vier relief-stempels voorstellende:
  a) het portret van J.P.M. Menger
  b) een krans (niet geheel voltooid)
  c) twee schildjes met strik
  d) een schild met kroon en cartouche

  Twee volle stempels, voorstellende:
  a) Een Esculaapstaf met schild en letter h
  b) het portret van J.P.M. Menger

  Twee poinçoenen voorstellende
  a) het cijfer 5
  b) de letter W

 • III. 13 Teekeningen op de Academie te Amsterdam ontworpen:
  Drie naar gekleed model, waarvan twee in rood krijt
  tien naar naakt model, waarvan vier in rood krijt
 • IV. 7 Teekeningen in de vrije uren ontworpen
  a) een groep muziekanten, zijnde een onvoltooid fragment van een Triomf.
  b) studie voor de Faam voorkomende op het medaillon: overlijden van Z.M. Willem III
  c) studie voor eene medaille: Sweelinck voorgesteld aan de Amsterdamsche Stedemaagd.
  d) portret van B. Reijke, mechanicus
  e) portret van C. de Bouter, stempelsmid
  f) portret van W. Elling, stempelsmid
  g) portret van J. Lof, boer

Voor zover bekend is alleen het stempel van het portret van J.P.M Menger is bewaard gebleven, zie: J.P.M.Menger.

4

vorige vorig speurwerk – – – volgend speurwerk volgende
of ga naar lijst speurwerk