K. Kolkmeijer

Jaar: 1906
Onderwerp: K. Kolkmeijer
Voorstelling: K.Kolkmeijer, ere-voorzitter van “Christiaan Huygens”
Afmetingen:
Gewicht:
Materiaal: bronzen portret
Beschreven in: catalogus van het Klokkenmuseum (div. 8)
In collectie van:
  • Volgens hun catalogus was deze plaquette in het bezit van Stichting Museum en Archief van Tijdmeetkunde
  • Deze collectie is thans in beheer bij de Stichting Tijdmeetkundige Collecties Nederland, doch het werk is tot op heden nog niet teruggevonden
Bijzonderheden:
  • “In 1906 nam één van de werkers van het eerste uur afscheid. De heer Kolkmeijer trad af als president.(…) en werd als zoodanig vervangen door den heer J. Prinsen. De heer Kolkmeijer, die gedurende 22 jaren president was geweest, had reeds op de jaarvergadering in 1903 de wensch te kennen gegeven niet weer herbenoemd te worden. Tot dat tijdstip had hij iedere vergadering der Vereeniging geleid, maar door hoogen leeftijd werd die taak hoe langer hoe meer moeilijk (…).
    De heer Kolkmeijer werd door den Vereeniging tot Eere-voorzitter benoemd en hem werd een door den heer J.M.Faddegon te Parijs zeer artistiek uitgevoerd bronzen medaillon portret van hem zelf aangeboden, als bewijs dat de Vereeniging hem zeer dankbaar was voor het vele, wat hij voor haar gedaan had”
    (Chronos april 1982 – blz.33).
  • dhr.K.H. Kolkmeijer
41
vorige vorige plaquette – – – volgende plaquette volgende
of kies uit overzicht:

Alida de Bouter Prof.J.A.C.Oudemans Ruijsch van Dugteren Catharina Isabella Six - brons Louis Lagasse Philippe Louis von Hemert
 Sophie Faddegon Mm.Labouchere en haar dochters Christina Amalia Faddegon-Carels B.A.Faddegon en S.E.Laugeman