Taalfonds

Taalfonds - brons Taalfonds - zilver Taalfonds - verguld
Taalfonds - brons Taalfonds - zilver Taalfonds - verguld
11a. brons
(Numismatische Coll.)
11b. verzilverd
(Amsterdam Museum)
11c. koper, vz.verguld
(Coll. familie-archief)
Jaar: 1897
Onderwerp: Taalfonds
Voorstelling: Bekroningspenning voor het Taalfonds van de Nederlands- Zuid-Afrikaanse Vereeniging

Vz. Drie zittende vrouwengestalten op een terras voor de tempel der Wetenschap, (een groot gebouw, met het woord WETENSCHAP op de daklijst), waarvan de een de beide anderen onderwijst. Boven deze vrouwen vliegt een engel, in de linkerhand een palmtak houdende en met de rechter wijzende naar een met het woord BIBLIA gemerkt boek, dat op een met een antiek brandend lampje gekroond voetsutk geplaatst is. Op den voorgrond rechts gemerkt FADDEGON sc.

Kz. Versierd schild, omgeven door slingers van lauwertakken, palm- en lauwertak. Op het schild het door een arend gekroonde wapen der Z.Afrikaansche republiek, rustende op een trofee van vlaggen, met ter weerszijden op een lint:
        HET.TAALFONDS.
         HEEFT.AAN.
(gelauwerd schildje, bestemd om er
de naam van de bekroonde op te graveeren)
DEZEN.PENNING.TOE-
 GEKEND.VOOR.VOR-
   DERINGEN.IN.DE.
      HOLLANDSCHE.
              TAAL
Rechts in het veld gemerkt F. Omgeven door een parelrand.

Afmetingen: 60 mm
Gewicht: 96 gr
Materiaal: vervaardigd aan ‘s Rijks Munt
– brons
– verzilverd brons
– koper; vz. verguld
Beschreven in: – Zwierzina (1908) 1328
– Rijksmunt (verslag over 1897) 585
In collectie van:
 • Amsterdam Museum:
  – verzilverd brons PA 539
 • Teylers Museum Haarlem:
  – brons TMNK 03634
 • Nationale Numismatische Collectie:
  – brons PE-13797
  – brons HNM-11546
 • v/h penningkabinet Leiden: 60 mm brons
 • Verzameling penningstempels aan ’s Rijksmunt:
  – stempels
 • Collectie familie-archief:
  – koper, vz.verguld FC 11-01
 • particulier bezit
Bijzonderheden:
11
vorige vorige penning – – – volgende penning volgende
of kies uit overzicht:

J.P.M.Menger Taalfonds Inhuldiging Wilhelmina 300 jaar Indië Nationale landbouw-tentoonstelling Koningin Wilhelmina
 Henri Christiaan Faddegon Rembrandt Rembrandt-hanger prof. Pekelharing le jeune soldat