Prof. Pekelharing

prof. Pekelharing prof. Pekelharing
keerzijde
(Coll. familie-archief)
voorzijde
(Coll. familie-archief)
Jaar: 1907
Onderwerp: prof. B.H. Pekelharing
Voorstelling: vz:
borstbeeld van Prof. B.H. Pekelharing in toga,
¾ schuin naar links gewend
tekst rond bovenzijde: BALTVS.HENDRIK.PEKELHARING.HOOGLEERAAR
links onder: FADDE- GON
kz:
uitzicht op Delft vanaf het Agathaplein;
bovenin jaartallen: 1874 – 1907
Afmetingen: 59,9 mm
Gewicht: 100 gr
Materiaal: geslagen in Parijs
– brons
– goud (1 exemplaar)
Beschreven in:
 • Zwierzina(1908)- 1807
 • Forrer (1923)
 • Frederiks (1947)
In collectie van:
 • Rijksmuseum Amsterdam: BK-1972-111
 • Teylers Museum Haarlem: TMNK 16246
 • Nationale Numismatische Collectie: PE-13046
 • v/h penningkabinet Leiden
 • Gemeente Delft (Gemeentemuseum)
 • Technische Universiteit Delft:
  – ingelegd in marmeren plaat 2004002
  (zie afbeelding hieronder)
  Huidige verblijfplaats niet bekend
 • particulier bezit
 • Collectie familie-archief:
  – FC 44a-01
  – FC 44a-02 met kleurafwijking
  – FC 44b-01 brons, enkelzijdig
Bijzonderheden:
 • Het contact met Johan kwam tot stand via Jan Six.
  (brief voorjaar 1907 van P.L.Tak, namens het huldigingscomité):“Jan Veth adviseerde mij contact met u op te nemen wie een beeltenis van prof.Pekelharing zou kunnen maken”.
 • Pekelharing was van 1874 tot 1907 hoogleraar staats, administratief en handelsrecht en staatshuishoudkunde aan de Polytechnische School te Delft.
 • Uit de Delvenaar van 19 maart 1908:
  “Woensdagmiddag had de overdracht plaats aan curatoren der Technische Hogeschool, van het medaillon met de beeltenis van prof. Pekelharing, op een marmeren plaat aangebracht in de leeskamer der docenten in het hoofdgebouw der Technische Hogeschool. De voorzitter der commissie voor de huldiging van prof. Pekelharing, de heer R.A. van Sandick, hield daarbij een rede.”
 • idem, 8 oktober 1908:
  “de penning in goud is aan prof.Pekelharing overhandigd; afslagen in brons worden aangeboden aan de voornaamste openbare penningverzamelingen”
 • prof.Pekelharing kreeg zijn gouden exemplaar uitgereikt in een speciaal daartoe vervaardigd etui.
 • Uit het dankwoord van Pekelharing (mei 1908 in “de Ingenieur” ): “… verklaarde me vereerd en bereid te zijn, met een beeldend artiest samenkomsten te houden. Spoedig begon de reeks van ontmoetingen met onzen gewezen, thans te Parijs gevestigden landgenoot, den heer J.M.Faddegon. Van oordeel dat ik beter deed onder het “zitten” niet te lezen, opende de artiest een gesprek, dat wij na den arbeid plachten voort te zetten. Aan dit herhaaldelijk samenzijn heb ik aangename herinneringen bewaard. Want de heer Faddegon bleek zich te kenmerken door een zeldzame verscheidenheid van de objecten zijner studie, waarover hij me placht te onderhouden.”
 • Zwierzina beschrijft bij keerzijde: “Gezicht op dat gedeelte van Delft, hetwelk zich vertoont uit de ramen van Pekelharing’s studeerkamer ziende”. De tekening lijkt echter niet vanuit het venster van Pekelharing gemaakt. Pekelharing woonde Phoenixstraat 56; het perspectief van de torentjes klopt niet vanaf dat punt. Dat ligt enkele tientallen meters zuidelijker, ter hoogte van het Agathaplein.
 • Frederiks (1947) geeft als commentaar: “De balans slaat in zijn werk wel wat sterk over naar het schilderachtige.”
44

Penning ingelegd in marmeren plaat

Deze werd in 1908 aangebracht in de leeskamer der docenten in het hoofdgebouw der Technische Hogeschool.
Waar deze plaat met penning zich thans bevindt, is niet bekend.

penning in marmeren plaat
vorige vorige penning – – – volgende penning volgende
of kies uit overzicht:

J.P.M.Menger Taalfonds Inhuldiging Wilhelmina 300 jaar Indië Nationale landbouw-tentoonstelling Koningin Wilhelmina
 Henri Christiaan Faddegon Rembrandt Rembrandt-hanger prof. Pekelharing le jeune soldat