Nationale landbouw-tentoonstelling

Landbouw - zilver Landbouw - lood Landbouw - brons
Landbouw - zilver Landbouw - lood Landbouw - brons
zilver
(Numismatische Coll.)
lood
(Coll. familie-archief)
brons
(Numismatische Coll.)
Jaar: 1902
Onderwerp: prijspenning Nationale Landbouwtentoonstelling
Voorstelling: Nationale landbouwtentoonstelling te Leeuwarden, gehouden bij het 50-jarig bestaan der Friesche Maatschappij van landbouw en veeteelt.   

Vz: Koe, door een meisje bekranst, dorpje met molens op achtergrond, op de voorgrond waterplanten; tekst langs bovenrand:
FRIESCHE·MAATSCHAPPIJ·VAN·LANDBOUW·
EN·VEETEELT·
linksonder: FADDEGON

Kz: tarwe- en rogge-aren; teksten:
1852· NATIONALE LANDBOUW- TENTOON- STELLING·
Aan Kon. Kabinet van Munten enz.
aangeboden d/h Uitv. Comité.
LEEUWARDEN· 23-31 AUGUSTUS· 1902·

Afmetingen: 62 mm
Gewicht: 89 gr (zilver)
Materiaal: geslagen door Begeer
– lood
– koper
– brons
– zilver
– goud ?
poinçoen
Beschreven in:
 • Dompierre (1899) – 647
 • Verslag Friesch Genootschap 1902-1903
 • Leeuwarder Courant Zaterdag 17 October 1903
 • Tijdschrift Munt- en Penningkunde) 1912, p.13
 • Zwierzina (1914) – 322
 • Forrer (1923)
 • De Vrije Fries (1973)
In collectie van: Fries Museum Leeuwarden (zie afb. hierna)   

 • NA02350 zilver IJmkersvereeniging Oenkerk
  voor Bijenstal enz.
 • NA00705 koper aan het Friesch Museum
 • NA09875 koper Meijer & Schott Winschoten
  voor Vet Varken
 • NA05215 zilver J.v.d.Weide, Leeuwarden
  voor Vleeschwaren
 • NA03735 zilver N.K. Kuperus StJacobi-Parochie
  voor Fokfamilie “Douwe”
 • NA03736 zilver N.K. Kuperus StJacobi-Parochie
  voor 2 Tal Melke Rieren
 • NA03684 brons K.N. Kuperus Marssum
  voor Vee-Afbeeldingen

Nationale Numismatische Collectie

 • PE-12686 zilver Aan Kon.Kabinet Munten enz.
  – aangeb Uitv. Comité (zie afb. boven)
 • 1995-4196 brons aan J.A. Overmeer
  – Lid Uitv. Comité (zie afb. boven)
 • 1979-0365 brons aan B.L.C. de Haan
  – Lid Uitv. Comité (zie afb. hieronder)

Collectie familie-archief:

 • FC 20a-01 lood 45 mm 29 gr
 • FC 20c-01 zilver? 62,5mm 58 gr

particulier bezit:

 • brons P. van Daalen Leeuwarden
  voor Luxe Tuigen (zie afb. hieronder)
 • brons de Jonge&Co Dordrecht
  voor Treemolen (zie afb. hieronder)
 • zilver D.Bolt Groningen
  voor Hengst “Ernst” (zie afb. hieronder)
  Bodemvondst van een aannemer tijdens grondwerkzaamheden nabij Warffum
 • poinçoen (zie afb. hieronder)
Bijzonderheden:
 • in brieven aan Prof.J.Six van 1902 e.v. doet Johan verslag van de realisatie van deze penning
 • in de Collectie Six bevindt zich een tekening van het meisje dat op de penning is afgebeeld. (zie boerenmeisje in deze catalogus).
20  

Afbeeldingen van tot nu toe bekende exemplaren

Landbouw - poinçoen Landbouw - Oenkerk Landbouw - Fries Museum
poinçoen
(particulier bezit)
IJmkersver.Oenkerk
voor Bijenstal
(Fries Museum)
aan het
Friesch Museum
(Fries Museum)
Landbouw - Meijer Landbouw - vdWeide Landbouw - Kuperus2
Meijer & Scott
voor Vet Varken
(Fries Museum)
J.v.d. Weide
voor Vleeschwaren
(Fries Museum)
N.K.Kuperus
voor Fokfamilie Douwe
(Fries Museum)
Landbouw - Kuperus1 Landbouw - KuperusM Landbouw - de Haan
N.K.Kuperus
voor 2 tal Melke Rieren
(Fries Museum)
K.N.Kuperus
voor Vee-Afbeeldingen
(Fries Museum)
aan B.L.C. de Haan
lid uitv.comité
(Numismatische Coll.)
Landbouw - van Daalen Landbouw - de Jonge Landbouw - Bolt
P. van Daalen
voor Luxe Tuigen
(particulier bezit)
de Jonge & Co
voor Treemolen
(particulier bezit)
D.Bolt
voor Hengst “Ernst”
(particulier bezit)
vorige vorige penning – – – volgende penning volgende
of kies uit overzicht:   

J.P.M.Menger Taalfonds Inhuldiging Wilhelmina 300 jaar Indië Nationale landbouw-tentoonstelling Koningin Wilhelmina
 Henri Christiaan Faddegon Rembrandt Rembrandt-hanger prof. Pekelharing le jeune soldat