Henri Christiaan faddegon

Henri Christiaan Faddegon - brons Henri Christiaan Faddegon - zilver
brons
(particuliere coll.)
zilver
(coll. v/h Klokkenmuseum Schoonhoven)
Jaar: 1905-1910 ca.
Onderwerp: Henri Christiaan Faddegon
Voorstelling: Naar rechts gewend portret, voorstellende Henri Christiaan Faddegon, een jongere broer van Johan.

tekst links: HENRI.CHRIS-
tekst rechts: TIAAN.FADDEGON
onder de hals: FADDEGON

Afmetingen: enkelzijdige ronde penningplaat,
ca 150 mm
Gewicht:
Materiaal: – brons
– zilver
Beschreven in:
In collectie van: Er zijn twee exemplaren bekend,
één bronzen en één zilveren.

 • Het bronzen exemplaar is waarschijnlijk in bezit van een familielid.
 • de zilveren plaquette staat vermeld in de Catalogus van het Klokkenmuseum te Utrecht:
   div 13. zilveren medaillonportret van Henri Christiaan Faddegon, stichter van het Museum en conservator van 1901 tot 1906; geschenk van prof.dr.B.Faddegon, Velp.
 • In 2011 was dit ingelijste werk aanwezig in het Goud- Zilver en Klokkenmuseum te Schoonhoven (zie foto).
  Henri Christiaan Faddegon in lijst
 • Sinds het Klokkenmuseum uit Schoonhoven vertrok, is niet bekend waar het portret zich bevindt.
Bijzonderheden:
 • Henri (1875-1930) was een jongere broer van Johan. Samen met hun jongste broer Gerard continueerden zij de horloge- en fourniturenzaak van hun vader.
 • In 1903 en 1904 voerde hij de redactie van het “Tijdschrift voor Horlogemakers”, waaraan ook Johan vanuit Parijs vele bijdragen leverde.
 • Henri was in 1900 de oprichter en de eerste conservator van het Museum en Archief van Tijdmeetkunde, destijds gevestigd in Amsterdam.

  onderschrift lijst
  onderschrift van de lijst in het Klokkenmuseum

37
vorige vorige penning – – – volgende penning volgende
of kies uit overzicht:

J.P.M.Menger Taalfonds Inhuldiging Wilhelmina 300 jaar Indië Nationale landbouw-tentoonstelling Koningin Wilhelmina
 Henri Christiaan Faddegon Rembrandt Rembrandt-hanger prof. Pekelharing le jeune soldat