overzicht

Doel van deze catalogus is te komen tot een volledig overzicht van alle kunstwerken, die Johan Melchior Faddegon heeft gemaakt. Vele daarvan zijn in musea of particuliere verzamelingen aanwezig. Voor een aantal geldt echter, dat daarvan slechts een enkele aanwijzing is gevonden. Ook deze zijn in de catalogus opgenomen, in de hoop dat dit leidt tot nieuwe aanwijzingen.

De catalogus is onderverdeeld in de volgende rubrieken:

 1. Penningen.

  J.P.M.Menger Taalfonds Inhuldiging Wilhelmina 300 jaar Indië Nationale landbouw-tentoonstelling Koningin Wilhelmina
                Henri Christiaan Faddegon Rembrandt Rembrandt-hanger prof. Pekelharing le jeune soldat

  Er is een tiental penningen bekend uit de periode 1894-1910. Van een aantal ervan bestaan meerdere varianten.
  Zie het overzicht penningen.

 2. Plaquettes.

  Alida de Bouter Prof.J.A.C.Oudemans Ruijsch van Dugteren Catharina Isabella Six - brons Louis Lagasse Philippe Louis von Hemert Sophie Faddegon Mm.Labouchere en haar dochters Christina Amalia Faddegon-Carels B.A.Faddegon en S.E.Laugeman

  Uit de periode 1896-1912 dateert een tiental portretten in reliëf. Een aantal ervan betreft directe familieleden.
  Van enkele ervan zijn varianten bekend.
  Zie het overzicht plaquettes.

 3. Tekeningen.

  Hierin zijn opgenomen de tekeningen die bekend zijn uit zijn periode op de Kunstacademie en illustraties bij artikelen die hij schreef, met name ten behoeve van het Tijdschrift voor Horlogemakers.
  Zie het overzicht tekeningen.

 4. Overige werken.

  In deze categorie zijn opgenomen: een paar beeldhouwwerken, grafversieringen, en het huis dat hij bouwde met vele versieringen en decoraties.
  Zie het overzicht overige werken.

 5. Familieleden op het sterfbed.

  Van een aantal familieleden maakte Johan na hun overlijden een tekening op het sterfbed, hetgeen in die tijd niet ongebruikelijk was.
  Zie het overzicht sterfbed-tekeningen.

 6. Speurwerk.

  Van een aantal werken is alleen een summiere vermelding gevonden. Voor de volledigheid worden die in dit overzicht vermeld, in de hoop dat ze ergens worden teruggevonden.

Een chronologie van alle werken staat in dit overzicht.

Bij alle werken is de verblijfplaats vermeld, indien deze bekend is. Bij werken in particulier bezit wordt de naam van de eigenaar echter niet vermeld.

Alle aanvullingen zijn welkom op het mailadres:
catalogus<at>faddegon.family (vervang <at> door @)

of met het formulier op de contactpagina.